תערובות ביו-פולימריות מתכלות לאריזות אדם קמינסקי

הנחייה:
פרופ' אנה דותן

הפרויקט עוסק בפיתוח מערכות ג'ל בינאריות מקרגינן-פוליסאכאריד וחלבון-סויה (כתערובת ביו-פולימרית ביו-מתכלה ממקור טבעי), העשוי מאבני בניין כימיות שמקורן בתרכובת של אצת קרגינן וחלבון סויה, וזאת תוך שינוי יחסי הריכוזים ביניהם, שינוי סביבת ה-pH  וחימום המערכת בטמפרטורות שונות. 

 מטרתן של המערכות  להחליף את החומרים הפלסטיים הקיימים, הנמצאים בשימוש נרחב בתעשיית האריזות, וזאת כדי למזער את הפגיעה הסביבתית של אריזות בתום השימוש שלהן.