מחשבון למהנדסי כימיה אהוד עמוסי

הנחייה:
ד"ר יואב רוקמן

פרויקט המחשבון למהנדסי כימיה נעשה מתוך רצון לייצר מקום נוח וזול, שבו יוכלו מהנדסים להשתמש ולהתנסות בעבודה עם נוסחאות מרכזיות של תהליכים בהנדסה כימית. במסגרת הפרויקט נבנו מספר מחשבונים הכוללים מחשבוני לחות, מעבר חום
הכולל מעבר פאזות, זיקוק בינארי וזרימת נוזל בצינור. המחשבונים נבנו באקסל על מנת להוזיל את עלות השימוש ולהנגיש אותם לכלל המשתמשים.

# מחשבון למהנדסים, הנדסה כימית fluidflow, heattransfer, humidity, binarydistillation calculator, excel, chemicalengineering