In my Feelings אוהד שאול

הנחייה:
אפרת ניר ואבי נאמן

מיצג המציע ביטוי חזותי לספקטרום הרגשי באמצעות קידוד ובנייה של חוויה אינטראקטיבית במרחב. המיצג מאפשר ביטוי בזמן אמת ודן בשאלה- איך יכולים להראות רגשות שאנו חווים מדי יום – עצב, שמחה,פליאה, אומללות, גועל, כעס, ופחד. שיטת הייצוג מושתתת על בסיס של משתנים, אשר שינויהם יוצרים סוגים שונים של רגשות.