Treedi אומרי חכם ויהונתן כובאני

הנחייה:
מר עמית דונסקי

Treedi היא פלטפורמה המציעה שיטת יצירה ועריכה  ראשונה מסוגה, של מסמכים רב-שכבתיים, כולל שיתוף שכבות בין משתמשים תוך עבודה מקבילה. הפלטפורמה מנוהלת על ידי מערכת הרשאות גישה במטריצת משתמש-שכבות-רמת הרשאה.

מערכת Treedi מציגה אפשרות לערוך מסמכים לעומק, לאורך ולרוחב, וכן לשתף כל שכבה בנפרד- הכל באופן פשוט וידידותי.

הפעלת Treedi מתבצעת על גבי דפדפן אינטרנט סטנדרטי בכל מחשב התומך בריבוי מסכים, ואינה דורשת חומרה ייעודית.