Talent-AI אופאל פלצמן, סיוון זלצמן וגיא שריר

הנחייה:
פרופ' אביבית לוי, ד״ר מיכל חלמיש

מערכת Talent-AI הינה מערכת המלצה הפועלת בתחום ההשמה לחברות הייטק ומאפשרת קיצור וייעול של תהליכי השמה, הן מצד המועמד והן מצד החברה המגייסת. 

תחום ההשמה בהייטק כיום רווי פעילות. כ- 75% מהחברות כיום משתמשות במערכות אוטומטיות המסייעות בתהליך הגיוס. בכתבה שפורסמה לאחרונה באתר “The Verge”, האחראי על סיקור נושאים טכנולוגים תרבותיים ומדעיים, נכתב כי שוק מערכות המלצה אוטומטיות המסייעות בתהליך גיוס עובדים יגיע למחזור של 3 ביליון דולר בשנת 2025. בתהליך הגיוס קיימים שני צדדים מרכזיים; מצד אחד, לכל מחפש עבודה ישנן אופציות רבות לחברות ולמשרות אליהן הוא יכול להגיש מועמדות. מצד שני, חברות הייטק עלולות לחוות עומס גדול של פניות מצד מועמדים למשרות מסוימות.

Talent-AI מספקת למחפשי עבודה המלצה  על החברות בהן קיימת הסבירות הגבוהה ביותר לקבלה לעבודה על בסיס מדדי דמיון חדשניים ואלגוריתמי אשכול ודירוג מותאמים הנמצאים בקדמת הטכנולוגיה. המערכת מספקת למחפש העבודה רשימת חברות המדורגות על-פי רמת התאמה שלו אליהן. בנוסף, המערכת מספקת שירות דירוג מועמדים למגייסים בחברות הייטק ומציגה למגייס רשימת מועמדים על-פי סדר התאמתם אל המשרה המסוימת אליה הם הגישו, כך שהראשונים ברשימה יהיו המועמדים בעלי הסבירות הגבוהה ביותר להתאמה לתפקיד.

מערכת Talent-AI מאפשרת לחברות לקצר את תהליך הגיוס באופן משמעותי וכתוצאה מכך מביאה לייעול כלכלי. בנוסף, המערכת מאפשרת למחפשי עבודה לחוות הצלחה מהירה יותר בתהליך הגיוס.