אות וחומר אור עיאש

הנחייה:
בן בן חורין ומיכל פאוזנר

מחקר חזותי העוקב אחר טיפוגרפיה פיזית והתהליכים אשר משפיעים עליה לאורך הזמן. במסגרת המחקר נבחנו שישה גופנים שנמצאים בשימוש נרחב במרחב הציבורי.

גופנים אלו משתנים בעקבות תהליכים המשפיעים באופן ישיר על המבנה המולקולרי של החומרים אשר מרכיבים את האותיות ובכך משנים את צורתן. תהליכים אלו טבעיים אך מושפעים במידה רבה על ידי האדם.