יסודות היצירה אירית אורמן

הנחייה:
מירב שחם ואירה שטרום

מחקר המעלה תהיות אודות רגש, יצירה והשפעתם העזה אחד על השנייה. הפרויקט אוצר בתוכו רשמים נבחרים מן הספרות ומספק חשיפה לתהליך חיפוש אישי דרך מילים וצבע. הספר מכוון לבחינת מערכת היחסים המורכבת והמתעתעת בין תהליך היצירה לבין נפש האמן. הדפדוף בו מפנה זרקור אל הרבדים העמוקים שבדרך כלל נותרים כלואים מתחת לפני השטח.