Mercury איתמר ירדן וברק דניאל

הנחייה:
ד"ר יונית רושו, ד"ר ורד פנואלי

 משחק אינטראקטיבי מבוסס בינה מלאכותית לניתוח שיתוף ידע בקהילת מודיעין.

Mercury היא מערכת שפותחה על ידי סטודנטים בשנקר לטובת העצמת היכולות של חברי קהילת המודיעין. בעולם של מידע, חשיבותן של יחידות מודיעין היא ראשונה במעלה ובפרט הדרך בה מידע מועבר בתוך הארגון עצמו. מחקרים שנעשו בעבר מצאו כי מידע שנמצא בתוך הארגון לא מגיע לדרגים המתאימים בעקבות תרבות ארגונית או הרגלים שפותחו אצל הסוכנים.

בעזרת משחק מחשב חכם רב-משתמשים, מערכת Mercury מזהה את הרגלי שיתוף המידע של סוכנים בארגון, ומציגה אותם גרפית בעזרת רשת, טכנולוגיית מחקר חדשנית המאפשרת לראות את הקשרים השונים בצורה גרפית ברורה.

פרוייקט Mercury חרט על דגלו לשפר תרבות ארגונית והרגלי עבודה ישנים בצורה מהנה ועכשווית.