Shiva איתמר מגיד

הנחייה:
רוני פחימה ואופיר ליברמן

משחק פלטפורמה בו איתמר, גיבור המשחק, יוצא למסע בזכרונות האבודים של סבא שלו. בשבעה של סבו מגלה איתמר בחדר השינה מעבר מסתורי אל תוך עברו. המשחק נוצר ע"י חיבור פיסות היסטוריה שאסף המעצב אודות סבו. דרכן, הוא מחבר בין הסיפורים הישנים לבין העולם הדיגיטלי ובכך מנציח את סבו משה ז"ל.