Visual Diary אלה טנדלר

הנחייה:
יעל בוגן וקובי פרנקו

בפרויקט הגמר שלה, החליטה המעצבת אלה טנדלר לשתף בחוויה האישית שלה כסטודנטית לעיצוב, ולייצג אותה כיומן חזותי המורכב מ-12 פוסטרים. המטרה הייתה לתת לכל תחושה מטרידה ביטוי ויזואלי, באמצעות אותיות, צבע וצורה, הקשורים באופן אינטואיטיבי למילה נבחרת.