do.good אלונה צוקרמן

הנחייה:
ניר ייני ודקל מימון

do.good היא שיטת חיים מהנה וחדשנית המציעה מגוון הרגלי התנהגות, אשר משתלבים בשגרת היום-יום של אדם וכלבו. השיטה מתמקדת בארבעה ערכים מרכזיים: נפש, גוף, סביבה וחברה. מטרת הפרויקט היא לעזור לאנשים לחולל שינוי חיובי בחייהם בזכות הכלב שלהם בכל אחד מאותם ערכים.