mUse אלירן פרנקל

הנחייה:
ניר זיגל

גיטרה חשמלית המיוצרת בטכנולוגיה חדשנית ומקיימת

הפרויקט מציע חלופה לתהליכי הייצור הקיימים בתעשיית הגיטרות החשמליות, שמשמרים שיטות מסורתיות לאורך שנים. הפרויקט מציג גישה המייעלת את תהליך ייצור הגיטרות ומביאה לצמצום משמעותי של פחת בחומר גלם.

בתהליך ייצור של גיטרות חשמליות מסורתיות מייצרים את גוף הגיטרה ואת הצוואר שלה בנפרד. שני החלקים המיוצרים בטכנולוגית עיבוד שבבי באמצעות כרסום CNC, תהליך המוביל לפחת עצום של שבבי עץ. לאחר ייצור הגוף והצוואר מחוברים החלקים הטכניים והאלקטרוניים לשני החלקים השונים על מנת שהגיטרה תוכל להפיק צלילים. 

החדשנות שבהצעה מורכבת משני מהלכים מרכזיים:

צוואר הגיטרה מוארך יותר מהקיים, בכרסום CNC מסורתי, ומכיל את כלל החלקים הטכניים והאלקטרוניים במנותק מגוף הגיטרה.

הנסורת והשבבים, שנוצרים כפחת מכרסום הצוואר עוברים לפס ייצור של טכנולוגיה שפיתחה חברת הסטראט-אפ הישראלית "דייקה". בתהליך של כבישה, ה"פחת" משמש לצורך בניית חלק השני, גוף הגיטרה.

הקונפיגורציה החדשה שמוצעת בפרויקט מובילה למודולריות עיצובית וחופש בפיתוח והחלפת גוף הגיטרה. הניתוק של התלות בחיבור בין חלקי האלקטרוניקה בין גוף הגיטרה לצוואר, מאפשר להחליף את גוף הגיטרה כאילו היה סוג של skin – במקום להחליף גיטרה שלמה ניתן להחליף אך ורק את הגוף שלה. באותה מידה, ניתן להתאים את עיצוב הגיטרה לסגנון הנגינה. על אף העובדה שניתן להפיק צלילים מצוואר הגיטרה החדש גם ללא גוף, לגוף עצמו משמעות ארגונומית שמשפיעה על נוחות הנגינה ובהתאם על חווית המשתמש. מעבר לתחום הגיטרות החשמליות, ניתן לראות גישה חדשה של ניצול חומר גלם במוצר, כלומר המוצר מכיל מצבים שונים של אותו חומר גלם ועדיין שומר על איכות המוצר. במקום להכין שני חלקים מעץ וליצור כמות פחת עצומה, אנו מכינים חלק אחד מעץ וחלק שני מפחת של העץ.

על טכנולוגיית "דייקה": טכנולוגיית דייקה היא תהליך בו מערבבים שבבי עץ  גרוסים עם עם חומרים טבעיים נוספים. מתהליך זה נוצר חומר פלסטי שלאחר כמה שעות מתקשה לחלוטין. עם חומר זה נוכל להשתמש בטכנולוגיות של שיחול, כבישה, יציקה או הדפסה. מדובר בחומר בר מיחזור  ב100% והמשאב העיקרי שלו הוא פחת של תעשיות העץ.