The Late Bloomer אמנון סיון

הנחייה:
מירב שחם ואירה שטרום

וידאו-דאנס המציג תהליך בו גנן מבין כי אף פעם לא מאוחר מדי להגשמה עצמית.

כמו הפרחים השונים זה מזה בקצב התפתחותם, כך גם אנחנו, בני האדם, שונים זה מזה בתהליכי ה״פריחה״ שלנו. צמח בפריחה מאוחרת לא מודע לזה שהוא מאחר, הוא פשוט עושה את שלו, ולכך גם עלינו לשאוף.