ימים אבודים; כתמים ואנשים אסתי עליאש

הנחייה:
ד"ר ורד פנואלי, מירב פרץ

המשחקים נוצרו‭ ‬בעקבות‭ ‬המקום‭ ‬הריק‭ ‬בחיים‭ ‬שלנו‭.‬ באמנות, בקולנוע ובמוזיקה, המקום הריק מאופיין כ"מרחב השלילי". הוא בא לידי ביטוי בהפסקות, בשקט שבין התווים, במרווח שבין הצבעים על הקנבס, בגליצ' ובטעויות. באמצעות שני משחקים מופיע המקום‭ ‬הריק‭ ‬בהקשר‭ ‬למוות‭ ‬של‭ ‬אנשים‭ ‬קרובים, ‬כאשר‭ ‬היחס‭ ‬בין‭ ‬הדברים‭ ‬החסרים‭ ‬למה‭ ‬שנשאר מדגיש את החלל שנוצר. 

במשחק ״ימים אבודים״ המכניקה מתבססת על ‬מחיקה‭ ‬וחיפוש‭ ‬של‭ ‬מילים‭ ‬מסוימות‭ ‬בזמן ובמרחב. שיטת‭ ‬הכתיבה‭ ‬מושפעת מתנועת הדאדא ומשירה הנוצרת מ‬‭‬חיתוך‭ ‬מילים‭ ‬מתוך‭ ‬עיתון‭ ‬ויצירת‭ ‬רצף‭ ‬ממילים‭ ‬אלו‭.‬ הפעולות נועדו לעורר ‬מחשבה‭ ‬על‭ ‬המילים‬ והזיכרונות‭ ‬שאנו בוחרים‭ ‬להשאיר. 

במשחק ״כתמים ואנשים״ קיימים שני עולמות הפוכים, העולם של אלו שנפטרו נמצא למעלה. ברגע מסוים, כשאנחנו מקבילים אליהם – ״נפגשים״ איתם, הם עוזרים לנו להזיז את הכתמים‭ .