flip/flop אריאל מדינה

בינה מלאכותית מהווה רכיב משמעותי בשימוש היומיומי בטכנולוגיה ובצילום. באמצעות צפייה במאגרי צילומים היא יוצרת זיכרון קולקטיבי וממנו לומדת כיצד לתאר מילולית צילום. כצלם, צפיתי מחדש בצילומי הילדות שלי דרך "עיניה" של הבינה המלאכותית כדי לבדוק את יכולותיה. התיאור המילולי היה נראה תחילה מדויק ואובייקטיבי, אך הצגה מחודשת של הצילומים מזוויות שונות חשפה בפני את הפערים והשגיאות שבבסיס הטכנולוגיה.