ציורים בסנכרון אריאל רוזה לוננפלד והלל סרוסי

הנחייה:
ד''ר עמית רש

פלטפורמה לציור בו-זמני של שני ילדים על הספקטרום האוטיסטי על גבי "דף צביעה" דיגיטלי, תוך כדי מדידת הסנכרון ביניהם.

ילדים עם ASD  ילדים שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי מאופיינים בליקויים ביכולת של תקשורת חברתית דו-כיוונית, ובתנועות מוטוריות החוזרות על עצמן. כאשר שני ילדים עם ASD מציירים  וצובעים יחד את אותו ציור,מתפתחת ביניהם שפה לא מדוברת,  העוברת באמצעות ציור משותף. שפה זו היא אלטרנטיבה של תקשורת ביניהם שבאמצעות המערכת ניתן לפענח אותה. 

בנוסף, הפרויקט יכול לשמש ככלי אבחון מחקרי עבור אנשי מקצוע שתפקידם לטפל בתקשורת הילדים ולשפר אותה. הם יוכלו להשתמש במערכת על מנת לנטר את רמת הסנכרון בין הילדים.