Inari ארתור קאזאיס

הנחייה:
רוני פחימה ואופיר ליברמן

קולקציית אופנה המציגה סדרה של תלבושות וירטואליות הבוחנות את עיצוב האופנה כמדיום דיגיטלי המנותק מהעולם הפיזי ומקומו במטהוורס. הקולקציה מייצגת בגדים של דמויות פיקטיביות בעולם של ארנקי קריפטו, סיפורי אינטרנט וקולקציות NFT.  הקולקציה מוצגת בסרטונים אשר פותחים חלון לעולמות הווב כפי שהמעצב מדמיין אותם.