Vertigo בלה סביון ודניאל ארבל

בפרויקט הגמר של בלה ודניאל, הן יצרו מקטע מעיר מניטורית דמיונית, בה מתרחש מסע מהמוכר אל המוזר. 

 

המהלך נע במסלול מעגלי אשר נותן חוויה אין סופית של תחושות משתנות בהתאם לסביבה. נקודת המבט הלא שגרתית, בשילוב עם שינוי הסביבה הקיצוני, מעצימה את הפחד והבלבול אשר חובה הדמות הראשית וכן הצופה. 

 

המסע חזרתי ומנגד בלתי צפוי. רגוע אך מבהיל. מוכר ומוזר.