ציפויים פונקציונליים לחוטי ננו צינוריות פחמן גלי כהן

הנחייה:
ד"ר אייל שפר, פרופ' אליזבת אמיר, וד"ר נאום נווה

הפרויקט עוסק בפיתוח ציפוי זמני לחוטי CNT, בתהליך ציפוי רציף, על מנת לאפשר תהליכי עיבוד טקסטיליים, לסריגת ואריגת החוטים, עד לקבלת אנטנה בצורת בד דמוי מגבת.
חוטי CNT מורכבים ממספר חוטים מפותלים יחדיו העשויים מננו חלקיקים ולפיכך הם חסרי רציפות מבנית. הציפוי הוא זמני ולבסוף יוסר,מטרתו להגן על החוטים שעלולים להיפרם במהלך הסריגה והאריגה, וחלקיקי הננו מטריים עלולים להתפזר כתוצאה מכך .