Be hold: The new has to come דימה חורי

הנחייה:
מאיה ארזי

הקולקציה Be hold: The new has to come היא תוצאה של מסע רוחני  שהגיע בעקבות קונפליקט אישי של חורי. המתח  בין הכנסייה המקדשת את ערכי האמונה, המשפחה והקהילה לעומת האינדיבידואליזם וחיפוש הזהות האישית שלה.

"בדור שבו הרציונליזם שולט ברוב ההחלטות שלנו, אני תוהה איזו השפעה יש לאמונה דתית עלינו? איך ניתן לשמור עליה ואיך אמונה יכולה להיות עכשווית? 

התלות והפער בין המסורתי והעכשווי מהווים את נקודת הפתיחה לפרויקט שלי." מסבירה חורי .

לקישוט יש משמעות אדירה בעולם הקתולי, והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממערכות הלבוש והמשמעויות שעומדות מאחוריהן. לעומת זאת ארכיטקטורה מודרנית מאופיינת על ידי מינימליזם ופונקציונליות,בקולקציה שלה חורי עוסקת בדיוק בפער הזה. היא מייצרת מפגש בין שני העולמות וומשקפת דרכה  את המאפיינים של שניהם- שילוב בין מסורתי ומודרני, פונקציה וקישוט והמתח שיכול להתקיים ביניהם.

קולקציית הנשים שעיצבה מורכבת מפרטי לבוש שימושיים הנדרשים בכל מלתחה, ומשלבים את הקישוטיות ממקום פונקציונלי ובעל תפקיד משמעותי ביצירת הגזרה ובאופן בו הבגד יושב על הגוף. התכשיטים המשולבים בבגדים, מרפרפים ללבוש המסורתי הנוצרי אך הם אינם קישוט בלבד אלא בעלי פונקציה בבגד.