גבולות הריק דין הורוביץ

הנחייה:
מירב שחם ואירה שטרום

פרויקט הגמר של דין הוא פיילוט לסדרת טלוויזיה המציגה את השפעות הדמנציה המוקדמת ברמה האישית, החברתית והמערכתית. הפרויקט מציג מאבק של לוחם מוסד בגיל העמידה, המתמודד עם תחילתה של דמנציה. לחצי מערכת הביטחון הישראלית, הפערים מול הדור הצעיר והדחיקה לאחור מחריפים את המצב ומובילים אותו להכחשה והסתרה. תחושת השליחות שרודפת אותו יחד עם הבלבול מתוך הדימנציה יגרמו לו לשבור את הגבולות הביטחוניים והאתים של הארגון.