Dronet דקל מנשה, דנית נועה יחזקאל וקרן הלפרט

הנחייה:
מר עמית דונסקי, מר אייל נוסבאום

מערכת המורכבת מארבעה רחפנים אוטונומיים המחוברים ברשת אלסטית שפותחה במטרה לשנע מטענים שונים ביעילות ובנוחות.

Dronet יודעת  לשנע מטענים בגדלים ומשקלים מגוונים, בצורה יעילה ונוחה. בנוסף פותחה אפליקציה נגישה שבעזרתה ניתן לשלוט על הטסה של ארבעת  הרחפנים המחוברים ברשת עליה מונח המטען. הטכנולוגיה המתקדמת של המערכת מאפשרת לשנע את המטען באופן בטוח ויציב.