Don't Panic הדר חן

הנחייה:
רגב קונטס והילה שאלתיאלי

Don't Panic היא קהילת אינסטגרם העוסקת בחרדה בקרב צעירים ובני נוער.

בשנת 2022 חרדה היא עדיין נושא שלא מונגש, מוסבר ומטופל מספיק אצל צעירים והוא עדיין מלווה בתחושות בדידות, בושה וסטיגמות.

הפרויקט Don’t Panic פונה לצעירים בגילאי העשרה והעשרים ומבקש להיות עבורם מקום בטוח להתמודדות פרטנית ומשותפת של שלל הנושאים הקשורים בחרדה במטרה לספק מידע, תמיכה והשראה וכן לעלות מודעות, לנרמל את השיח ולשבור את הסטיגמות.