My-Self הלל אדרי

הנחייה:
מירב שחם ואירה שטרום

סרט אנימציה קצר המספר על המאבק של דמות אל מול קולה הפנימי.

הדמות פוגשת בכדור אור אשר מוביל אותה לתוך מבוך חשוך וגדול מימדים. המסע המשותף של השניים מתחיל באופן תמים, הופך אט אט למאבק בין רצונות ויחסי כוחות דרכו עולה השאלה מי המוביל ומי המובל.