BocciaTracker חן נחום ודוד צבולסקי

הנחייה:
ד''ר עמית רש, ד''ר מרסלו שיכמן, ייעוץ מקצועי: פרופ' ישעיהו הוצלר, המכללה האקדמית בווינגייט

Boccia Tracker היא מערכת שתעזור לשחקני בוצ'יה (משחק כדור פראלימפי) לשפר ביצועיהם במהלך אימונים על ידי שיקוף ומדידת תנועת המרפק והכתף שלהם בטכנולוגיה של עיבוד תמונה. הפרויקט נעשה בשיתוף עם המכללה האקדמית בווינגייט.

מטרת המערכת היא לעזור לשחקני בוצ'יה לשכפל תנועות מוצלחות- זריקה, בעיטה או חבטה בכדור- ע"י מתן כלי עזר למאמן שבאמצעותו יוכל למדוד בדיוק את כל חלקי התנועה בזמן זריקת כדור, ולהראות את המתאם בין התנועה להצלחת הזריקה. כך יוכל המאמן להדריך את השחקן לזריקה מוצלחת בפעם הבאה.