טיפה בתוך זרימת גזירה דו ממדית לינארית טל ששון פרויד

הנחייה:
פרופ׳ משה פבלוקיס

בתעשיות השונות יש שימוש בתחליבים. התחליבים מורכבים מטיפה של זורם (נוזל או גז) הטבול בתוך זורם (נוזל) אחר. ייצור התחליבים מתבצע באמצעות שימוש במכשירים מסתובבים היוצרים זרימת גזירה וכתוצאה מכך הטיפה נשברת או מתעוותת. הפרויקט עוסק בבניית מודל תיאורטי להתנהגות הטיפה בתוך זרימת גזירה דו ממדית לינארית.

# תחליבים, זרימת גזירה, טיפה