יואב דגן, חן שרף,אור רזיאל

הפרויקט עוסק במתן פתרון לחברת Genero Cyber Security, המתמחה בהגנה לארגונים בתחום הסייבר ומעריכה את הסיכונים לפגיעה של מועמדים פוטנציאליים להעסקה בקרב לקוחותיה.

במסגרת הפרויקט, זוהו קשיים בניהול התקשורת בין החברה ולקוחותיה. על כן, ייושמו שני פתרונות. האחד, פורמט דיגיטלי לבקשה לבדיקת מועמד והשני, דוח דיגיטלי המאגד את הממצאים על המועמד. שני הפתרונות ייושמו כפתרון זמני, וישמשו את החברה בטווח הזמן המיידי וזאת עד אשר יושלם יישומו של הפתרון המלא בצורת מערכת מידע שתפותח ותוטמע בארגון בהמשך.

הפתרונות צפויים לייעל ולשפר את תפקוד דסק מהימנות העובדים, ובכך להגדיל את הכנסות החברה שכן הוא לב לבה ומקור ההכנסה העיקרי שלה.