המרחב השלישי יובל מימון, שירי זייצוב, שרה רוטנברג

הנחייה:
אדר' עודד קוטוק ואדר' גינוסר וולף

הפרויקט בוחן את סביבות המגורים בישראל ומתמקד בצורת החיים של שכונות הפארק.

מטרת הפרויקט היא ליצור מרחב המכיל בתוכו אינטראקציות ממשיות בין האנשים בסביבת המגורים ובכך לייצר מרחב שלישי פעיל ומתפקד. 

מרחב זה מתקיים כ"מרחב ביניים" בין המרחב הראשון -הבית, המקום הפרטי – למרחב השני – לימודים ועבודה. עיצוב המרחב השלישי נוצר מתוך ראיה ביקורתית על המונח "שכונות הפארק" שאינם מתפקדות במישור החברתי והסביבתי.