Natural Selection יובל שלו

הנחייה:
אפרת ניר ואבי נאמן

הפרויקט מציג תערוכה שמתקיימת בתקופת הציוויליזציה שאחרי עידן הגוף. התערוכה חוגגת את הפגמים דרך חיבורם לצורה האנושית הכי בסיסית בייצוג גוף- צלמיות.

השאיפה והרצון למחוק את פגמי הגוף מניעים אותנו קדימה כחברה, התערוכה מציעה לצופה לחשוב מה יקרה בעידן בו הכל יעלם? כל החצ'קונים, הקמטים, שיער הגוף ומחלות העור.