IntelliMass יניב זלוטניק, אנר דזפרוב ודניאל מודילבסקי

הנחייה:
ד״ר יונית רושו, ד״ר יגאל הופנר, ייעוץ מקצועי: נועם אלון, המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

IntelliMass היא מערכת המסייעת לחוקרים לחפש, לסנן ולאתר קשרים סמנטיים בין מסמכים, על פי קריטריונים שונים שהוגדרו על ידי החוקר. הפרויקט נעשה בשיתוף עם ד״ר נועם אלון והמכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין. 

האם חיפשתם פעם משהו ספציפי באינטרנט ולא מצאתם?  החיפוש באינטרנט יכול להיות מתיש ומסורבל, ורבים מאיתנו מבזבזים זמן יקר על תוצאות שאינן רלוונטיות. 

מערכת IntelliMass מציעה דרך אלטרנטיבית לחיפוש באינטרנט – מערכת חיפוש בה כל תוצאות החיפוש מקושרות זו לזו, ניתנות לחלוקה לקטגוריות על בסיס המידע המצוי בהן, מייצרות מידע ייחודי לסט תוצאות זה המאפשר לסנן את התוצאות. כל זאת במטרה להגיע למטרות החיפוש בדרך היעילה ביותר. המערכת הותאמה למאמרים אקדמיים ולחוקרים.

פיצ׳ר מרכזי 1 – רשימת מטא-דאטה

המערכת מחלצת מידע מתוך סט מאמרים המקושרים זה לזה. מידע זה מקבל ציון לפי מידת  הפופולריות שלו ניתן לסנן את תוצאות המאמרים כך שייצאו רק בעלי מידע מסוים זה. יכולת זאת מאפשר לחוקר לצמצם את כמות המאמרים בכל שלב, ולקבל המלצות ייחודיות המגיעות מהמידע שעומד מאחורי המאמרים.

פיצ׳ר מרכזי 2 – קטגוריות

המערכת מאפשר לחלק את סט המאמרים  למספר קבוצות לפי דרישת החוקר. הקבוצות נגזרות  מהמידע של אותו סט של מאמרים. יכולת נוספת היא לעשות zoom in לתוך קבוצה ספציפית ולקטלג בה את המאמרים.

פיצ׳ר מרכזי 3 – היסטורית גלישה

המערכת מאפשרת לחוקר בכל שלב בתהליך המחקר שלו לחזור אחורה למצב מסוים בתהליך שבו הוא היה. יכולת זאת נותנת לחוקר מבטים מזוויות שונות, כיוונים שונים וצירופים שונים על אותו סט של מי

תמה- שונות- חיפוש באינטרט- אקדמיה\ חוקרים