מחקלאות לתרבות – שצ"פ גבעת עדה יעל מרום-שפר

הנחייה:
אדריכלית נוף טל קמחי

הפרויקט "מחקלאות לתרבות", אותו תכננה יעל מרום-שפר, ממוקם במושבה החקלאית גבעת עדה – בעלת ההיסטוריה, התרבות והצביון הכפרי-חקלאי. הפרויקט מטפל בצורה רגישה בנוף חקלאי תרבותי מורכב ועוסק בשאלת "זהות של מקום": כיצד ניתן לשמר בתכנון גן ביישוב את נוף החקלאות המקומי, בדמות אלוני התבור הוותיקים הקיימים כ"שמורת טבע", האופייני לבקעת הנדיב והסביבה.

עבור המתכננת "חקלאות היא תרבות, ותרבות הינה משאב חיוני ואף קריטי לכל יישוב", וכך הגן שיצרה ממוקם בלב המושבה, ומחבר ומקשר בין כל חלקי היישוב ומוסדותיו. התכנון מדמה דרכים חקלאיות המובילות ללב הגן, ובלב חווים את המפגש התרבותי-קהילתי, הוא האמפי-דשא.  

התכנון הנופי לוקח בחשבון את הנוף הקיים, הטופוגרפיה, השהיית מי גשם, התאמה לסביבה ולנוף החקלאי, ומבטא הקשר בין מבנים היסטוריים קיימים ובין ערכים חברתיים ונופיים. הדבר נעשה באמצעות יצירת מדרון דשא שהופך לטריבונות ישיבה, צל עצי האלונים הוותיקים משמש כחיפוי טבעי לכיתות חוץ וכן אזורים נמוכים להשהיית נגר עילי (מי גשם) וניהול אגן אינטגרטיבי למניעת נזקי שיטפונות וחלחול למי תהום.

כל אלה תוך הבנה ורגישות לקנה המידה במרחב הכפרי.