DroneGuard ירין מזרחי, יהלי סופר, עידו בטש

הנחייה:
ד״ר יגאל הופנר, ד״ר עמית רש

DroneGuard הוא כלי המאפשר למצילים לפקח על החופים עם רחפן בצורה אינטואיטיבית וללא כל ידע מוקדם בהטסת רחפנים. הכלי מתעד את השימוש בו ובכך מאפשר סקירה וניתוח של אירועי חירום.

מערכת המיועדת למצילים וכוחות הצלה המאפשרת ניווט, צילום ותחקור אירועי חירום באמצעות רחפן וללא כל ידע מוקדם בהטסת רחפנים. על מסך המשתמש מוצג פלט המצלמה בלייב סטרים. המשתמש יכול בלחיצה אחת על נקודה במסך לנווט את הרחפן אל הנקודה שנבחרה. חישוב המסלול האופטימלי מבוצע על ידי אלגוריתם ייחודי המחשב את הוראות הטסת הרחפן שיש לבצע ומטיס אותו לנקודה המבוקשת, תוך שמירה על סט חוקים שמטרתם לשמור על בטיחות המתרחצים. כל סרטוני הרחפן מוקלטים לצורך תחקור באפליקציה נפרדת, כך יוכלו כוחות ההצלה לתעד את המתרחש ולתחקר אירועי עבר במידת הצורך.