השפעת אסדת תמר ומשק הגז בישראל על זיהום האוויר כרמל בומרד, אוהד קאזס

הנחייה:
ד"ר ניר דבוטון

בשנים האחרונות עלה לכותרות נושא זיהום האוויר המגיע מאסדות הטיפול בגז. תהליך הטיפול בגז דורש שימוש בחומרים מזהמים, ולכן מטבעו הוא תהליך בעל פוטנציאל גדול לזיהום האוויר.

במסגרת הפרויקט בוצע ניתוח של השפעת האסדה על זיהום האוויר באזור, בעזרת כלים שונים – עיבוד נתוני זיהום אוויר בתחנות הניטור, מרשם הפליטות לסביבה ומידע נוסף. הניתוח מאפשר לקבל תמונה שלמה וברורה יותר לגבי ההשפעה האמיתית של אסדת תמר על זיהום האוויר.

# זיהום אוויר, סביבה, גז טבעי, משק החשמל, אסדת גז