(MEOD (Medical Early Outlier Detection לוקאס קוחאוסקי, סער פרניק ודוד טל

הנחייה:
ד"ר ריבה ברכה שלום וד"ר מיכל חלמיש

מערכת תמיכה לרופאים המאפשרת זיהוי מתן טיפול רפואי חריג בזמן אמת ומבוססת אלגוריתמי למידת מכונה מתקדמים.

MEOD היא מערכת עזר לרופאים שנועדה לצמצם מתן טיפול רפואי שגוי ובכך להציל חיים. המערכת מסייעת בזיהוי טעויות אנוש על ידי ניתוח הטיפול המוצע על ידי הרופא בזמן אמת, וזאת ביחס להחלטות רפואיות דומות שהתקבלו על ידי רופאים אחרים בעבר, בהסתמך על הנתונים הרפואיים של הפציינט. מטרת המערכת היא לצמצם מקרים של טיפול רפואי שגוי עקב טעויות אנוש שעלולות להחמיר את מצבם של החולים, ואף להוביל למוות. המערכת MEOD מנצלת את היתרונות של אלגוריתמים חדשניים ומתקדמים של למידת מכונה כדי לספק את המידע הנחוץ לרופא במהלך האבחון הרפואי ומתן הטיפול לחולים. המערכת מחשבת ומציגה לרופא את רמת סבירות הטיפול המוצע. מסקנות המערכת יוצגו לרופא בצורה ויזואלית לבחינה מחודשת של הטיפול.