FUTURE MATTERS ליה טומשוב

הנחייה:
פיני ליבוביץ'

מערכת ריהוט מודולרית

הפרויקט מציע אלטרנטיבה לייצור אקולוגי דרך מענה על השאלה ההיפותטית – כיצד נתנהל בעולם בו יש רגולציה על צריכה? איך זה ישפיע על חיי היום יום שלנו ועל המרחב הביתי? הפרויקט מציע מערכת ריהוט מודולרית שעוקבת אחר הגישה האקולוגית "מעריסה לעריסה" בכמה מישורים: חומר, ייצור סדרתי ותרחיש משתמש. תוך ניסיון למתוח את הגבול שבין ההכרחי לרצוי והמוכר לנתון. 

על החומר-

החומר העיקרי בפרויקט הוא אלומיניום, מתכת שיודעת להתמחזר ולשמר את התכונות שלה ב100% – בניגוד לחומרים מתמחזרים אחרים בתעשייה. אלומיניום דורש מעט אנרגיה בתהליך הייצור בניגוד למתכות אחרות ונחשב למתכת עמידה לטווח ארוך. בנוסף, נעשה שימוש מועט בעץ שכן, עשוי ממקור מתחדש ונחשב לאקולוגי אך  גם בפרויקט כמות חלקי העץ מוגבלים מפני שמקור מתחדש הוא לא מקור שאפשר להפריז בשימושו.

על ייצור סדרתי-

המערכת המודולרית בנויה על העיקרון – מינימום אנרגיה בייצור עבור מקסימום אפשרויות למשתמש. המערכת בנויה מחלקים שמהווים את הקונסטרוקציה הבסיסית, כאשר בתוכה נמנים 8 סוגי חלקים שיודעים להתחבר אחד לשני בעזרת מחבר אוניברסלי שמקשר ביניהם.

על שימוש מודולרי-

המודולריות מתקשרת לכלכלה מעגלית, משום שבעת הצורך ניתן להחליף חלק אחד ולמחזר אותו במקום את החפץ כולו. המודולריות מגלמת רעיון של עיצוב פתוח – דרך פלטפומה חברתית וסחר חליפין בין חלקים ניתן לייצר מערכת שימוש אנושית פתוחה.