SNAP לינוי צ׳ובוק ושגיא צ׳ובוק

הנחייה:
ד"ר יונית רושו, מר יצחק נודלר, בשיתוף עם פרופ' גלעד רביד, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פלטפורמה היוצרת רשת משיחות צ'אט קבוצתיות, מנתחת את השיח ומאפשרת להסיק מסקנות אודותיו. פלטפורמה מדעית לניתוח רשתות של שיחות צ'אט קבוצתיות, המיועדת לחוקרים העורכים מחקרים בתחום ה- SNA. הפלטפורמה מתמקדת בהפיכת שיח קבוצתי לרשת, ניתוח הרשת באמצעות מדדי רשת והשוואה ויזואלית וטבלאית בין רשתות שונות. באמצעות הניתוח שתספק הפלטפורמה, יוכל החוקר להסיק מסקנות עצמאיות אודות השיח, לזהות טרנדים ומגמות ולקבוע האם התרחשויות כלשהן השפיעו על השיח.