יקום מקביל - כנסייה קתולית-פרנציסקנית מאיה פורטל

הנחייה:
אדריכל ירון גולני

פרויקט "יקום מקביל – כנסייה קתולית-פרנציסקנית", תוכנן על ידי מאיה פורטל, ברחוב יפת ביפו, והינו פרי מחקר המבקש לחבר את הרוחני עם החברתי-קהילתי. הדגש הופנה למציאת פתרונות פונקציונליים כשלצד אלה יצירת חלל העוטף את הבאים בו בחוויה רוחנית-דתית, במובן הרחב והעמוק של המושג – על ידי משחק בצורה, חומר, צבע ואור.

העדר בתי תפילה בתל אביב לזרם הקתולי-פרנציסקני, אליו משויכים רבים מהעובדים הזרים בארץ, נתן את הכיוון הראשוני. ובנוסף, מאחר וכיום הכנסיות הקיימות לא מסוגלות להכיל את צרכיהם; לא במספרם העולה וגדל של המתפללים, מלבד המפגש עם האל, קיים אצלם גם הרצון להיפגש אלה עם אלה. 

בתכנונה, ביקשה פורטל ליצור 'יקום-מקביל', שיעזור לאנשי הקהילה לחוות ניתוק מחיי היום יום וליצור חיבור רוחני חזק יותר ומרכז קהילתי אשר מיועד רק להם. כך יצרה מבנה אשר חלקו התחתון שקוע באדמה, כשרק כובעו העליון עולה מעל פני הקרקע. תכנון שאפשר מעבר לבידוד מאקלים חם, שינוי פיזי של ניתוק בירידה מתחת לפני הקרקע.