assiettes aux motifs bleus מאי אבוקיה

הנחייה:
איתן בן משה , שירה שובל

מיצב פיסולי המתאר סצנה של צלחות מנופצות על הרצפה. שברי הצלחות הם רפליקה טקסטילית לצלחות לבנות מעוטרות.

העבודה היא הנצחה בחומר של מצב בנאלי השגור בחיי היומיום. הרהור על משמעות רכוש אישי, אובדן אל מול נוסטלגיה, אגרנות, ראוותנות ורכושנות. 

רגע של חוסר שליטה, המעורר תגובה אובססיבית של הנצחה בפעולה של מלאכת יד עמלנית, המטשטשת את הגבול בין האובדן להישג, והופכת דברים לא מושלמים לראויים להתייחסות.

חומרים : מפות כותנה ישנות באריגת ג'קארד, עיסת נייר עיתון, חוטי כותנה, חרוזים

טכניקה: רקמה ידנית, הדפסת רשת מונופרינט, עיסת נייר יצוקה בתבנית גבס

תמות – כללי\ עבודת יד \ אגרנות\ נוסטלגיה