It's About Time מיטב נדלר

הנחייה:
רקפת כנען ואיתמר דאובה

ספר מאוייר העוקב אחר מחקריו של David Rooney, שעוסק במערכת היחסים שנוצרה בין האדם לשעון ובהשפעתו הישירה עלינו כפרט וכחברה. הספר חוקר את הקשר בין התפתחות החברה והציוויליזציה לבין השימוש בשעון מאז שעון השמש ועד שכלוליו הטכנולוגיים כיום.  הטכניקה האיורית שמלווה את הטקסט והעיצוב הכולל של הספר משקפים את רוחו הדקדקנית של השעון.