Notes of Identity מלכה רובינס

הנחייה:
ענת אבוקיה גרוזובסקי, יואב מילר

הפרויקט Notes of Identity עוסק בכמה מהתחומים המבססים זהות: האינסוף, היחיד מול הרבים והגדרת הפנים והחוץ.

"המוטיבציה הראשונית שלי היא רישום תוך כדי האזנה למוזיקה. המוזיקה הכניסה אותי למחשבותיי ועזרה לי לנתק את הגורם האישי ולבחון שאלות של זהות המעסיקות אותי בצורה אובייקטיבית. המוזיקה העלתה בי דימוי שאותה רשמתי." מסבירה רובינס

מהלך הפרויקט הוא תרגום אותם הרישומים לתלת מימד ולתכשיטים. בדגש על שימור האפקט הרישומי בתוך אובייקטים תלת מימדיים בעלי חומר, משקל וענידות.

 

חומרים: כסף פיין, כסף 925, פלסטיק צבוע

טכניקות: צורפות קלאסית, יציקת כסף, הדפסת תלת מימ