The Floating Puzzle מעיין יעקב ויובל קמחי

הנחייה:
אדר' גינת עידו וגב' קינברג קרן

במה ניידת המיועדת למופעים מחוף לחוף. הבמה מורכבת מקומבינציה של ארבע סוגי יחידות מרובעות צפות: במה בסיסית, תאורה, שמע והושבה. 

הקהל ישתמש ביחידות הבמה לצרכיו. היחידות מודולריות ומאפשרות התחברות אחת לשנייה כמשחק פאזל שנשלט ע"י הקהל.

בהתאם לזאת, הבמה משנה צורתה בכל עת.

פרוייקט המהווה חוויה דינאמית, קהילתית ושיתופית.