naishurush.design נאי שורוש

הנחייה:
יעל אוליאל, ענת אבוקיה גרוזובסקי

בפרויקט הגמר שלה בחרה שורוש לעסוק בזהות שלה כפלשתינאית, נושא שמעסיק ומגדיר אותה.

זהות של עם מורכבת מהמאפיינים הייחודיים לו: טקסים, הרגלים, מסורת ותרבות חזותית של אלמנטים, סמלים, צבעוניות וטכניקות. 

"במחקר אספתי את המידע התרבותי והחומרי המאפיין את הזהות הפלשתינית, את האמונה, את הרצון העז להגדרה והקשר העמוק לאדמה. כל אלה שימשו כחומר גלם לתכשיטים." מספרת שורוש

חומרים: שעווה, פליז, ציפוי זהב, חוטי רקמה, בד, בצק, 

טכניקות: פיסול בשעווה, יציקה, צורפות, השחרה, תפירה, תבניות, עבודת יד בבצק.