Ready-Kal מחולל מחאות נויה בן-עמי, רחלי צוקרמן

המקום אותו תופסת הטכנולוגיה בחיינו. זהו נושא המטריד רבים מאיתנו, בתפקידים שונים בעולם התעסוקה, בחיינו החברתיים, המשפחתיים והאישיים.

פרוייקט זה מתמקד ביכולתה של הטכנולוגיה ליצור שינוי במארג חיינו בעיצוב מחאות בעתיד הנראה לעין, דרך השאלה האם הטכנולוגיה עתידה לשמש תחליף למעצב חזותי-פוליטי עבור מחאות?

אנו מוקפים במחוללים טכנולוגים מסוגים שונים, קיימים בשוק לא מעט אלגוריתמים המחליפים את הצורך במעצבים: מחוללי לוגואים, מחוללי פרוטוטייפים, מחוללי עיצוב אתרים ועוד. 

בפרויקט,הן בוחנות האם תוצאותיו של אלגוריתם מבוסס תבניות עיצוב יכול לשמש כלי לעיצוב פוליטי עבור מספר אג'נדות שונות, ואף להגיע לתוצאות עיצוב פוליטי טובות מספיק עד כדי החלפת מעצבים חזותיים.

"דרך הפרויקט אנו מבקשות לברר האם היכולת להעביר מסר בעל משמעות, שיוכל בסופו של דבר להוביל להצלחת מחאה, יכול להיות מוטל בידיה של מכונה." מסיבורת בן עמי וצוקרמן

נויה בן-עמי (מהנדסת תעשייה וניהול), רחלי צוקרמן (מהנדסת חומרים פולימרים)

תואר שני בעיצוב, מסלול "עיצוב למהנדסים"