LOOP נועה אלפסי

הנחייה:
רוני פחימה ואופיר ליברמן

סדרת איורים תלת מימדיים העוסקת בתופעת ההטרדות המיניות ברחוב. בניגוד להטרדות פיזיות שהן ישירות – בהטרדות ברחוב הגבולות מטושטשים והן נעשות לרוב בצורה עקיפה ולכאורה תמימה. העבודה עושה שימוש בצפיפות ושכפולים על מנת להעביר תחושה של פחד, הטרדה וחוסר אונים ובדימויים התומכים ברעיון של המטריד מול הקורבן.