O-AiO נטע בן בשט

כלי עבודה לצורפים נשארו כשהיו לפני מאה שנים ולא נעשתה מחשבה מקיפה על השימוש ועל הפוטנציאל שיש להם להפוך לסמל ייחודי בתחומם.

O-AiO , הוא פרויקט המעביר את תפיסתה של המעצבת בן בשט על מקצוע הצורפות דרך כלי העבודה, מה הם כלים עבור בעל המקצוע, וכן על טכנולוגיית תלת מימד בעולם האובייקטים שחיים במרחב גוף האדם.  

תכשיט הוא אובייקט אישי המאפשר לנו לשאת על גופנו ייצוג של תפיסה או דעה, ואף להראות חלקים מה"אני"שלנו. התכשיט מספר עזהותו האישית של העונד, ומצד שני, גם פריט חברתי המעיד על השתייכותו לקבוצה מסוימת.

בפרויקט שלה חוקרת בן בשט איך ניתן באמצעות טכנולוגיות בנות ימינו להתאים ולתווך בין יד הצורפ.ת וסט הכלים האישי שלו.ה, ולשם כך מעצבת מחדש את כלי העבודה של הצורף.

כיום, יש את היכולת הטכנולוגית לשפר כלים אלו, לתת את הדעת על ייצוג הצורפים, ולתהות איך יראו כלי צורפים בעתיד.  שני העולמות העיצוביים, Steampunk ו- Cyberpunk, היוו שני קווי מחשבה עיקריים בעת יצירת הפרויקט, המייצגים את עולם הצורפות המסורתי ואת האפשרויות הטמונות בטכנולוגיה המתהווה.

בן בסט היא צורפת ומעצבת אובייקטים ותכשיטים, בעלת תואר ראשון במחלקה לצורפות ואופנה בבצלאל וצורפת בעלת מותג עצמאי.