מבט על תל אביב-יפו נטע דבלסטין

הנחייה:
אבנר הברפלד ובתיה קולטון

המרחב העירוני מורכב ועמוס שכבות דינאמיות חברתיות, חומריות ורעיונות. הספר שמציגה נטע דבלסטין, נוצר מתוך הניסיון לעמוד על אותן שכבות המתקיימות בתל אביב-יפו. 

בשיטוט בעיר צולמו פרטים מתוך רחובות, כיכרות ופארקים, מהם הורכב קולז׳. הדימויים החדשים מציגים מעין קו תפר בין תיעוד של הממד הגשמי של המרחב העירוני לבין האופן בו הוא מתגבש בתודעה.