יציבות נטע חי

הנחייה:
גל וינשטיין

נטע חי מציגה בעבודתה עדות של הרס מתוזמר. אלמנטים שבורים המחוברים על ידי מחברים אבסורדים, נתמכים בקונסטרוקציה ארעית. המיצב של חי הוא תוצאה של מקריות ומהווה מצב שמתאר נקודה בזמן. החומרים הם פסולת בניין והינם תוצר של תהלכי מיון, שליטה וכניעה בין האמנית והחומר הגולמי.