סיפור גן עדן נעמה פלס

הנחייה:
רקפת כנען ואיתמר דאובה

ספר מאוייר המציג פרשנות אלטרנטיבית לסיפור גן עדן המקראי, בראשית פרקים ב – ג. הסיפור החזותי נולד בהשראת ישמעאל, ספרו של דניאל קווין. ישמעאל, רואה בעץ הדעת התנ״כי סמל למהפכה החקלאית, שהיא נקודת ציון בתולדות האנושות שבה החל האדם בכיבוש הטבע ובו הוא דָּבַק עד ימינו אנו.