Lost in the tiles סופי באלאן, שאדן עבאס

הנחייה:
ד"ר דן הנדל, מר' טל ארז ואולגה סטנדיוק

כל אחד מאיתנו מכיר את זה – הרגע שבו מדליקים את המים בקומקום ומחכים שהם ירתחו – ומה יותר מעביר את הזמן הזה מאשר להסתכל במראה, להעביר ביקורת על ההשתקפות וללכת לאיבוד בתוך המחשבות.

 

סופי באלאן ושאדן עבאס מגיעות מרקעים ותרבויות שונות לחלוטין, אך הן הצליחו למצוא תחום שקרוב ללבן; רגע אותו שתיהן מכירות; רגע אשר יכלו לדמיין יחד ובכך להעביר את התחושות שלהן בצורה הטובה ביותר אל הצופה.

 

"בחלל שיצרנו רצינו ליצור את התחושה של הסתכלות דרך מראה, מבלי להשתמש במראה, ואף לתת תחושה של אדם שמתנהל בחלל מבלי לראות אותו", הן מספרות.

 

הסרטון שמציגות בפרויקט הגמר מעביר את הצופה חוויה של אותה ההרגשה המוכרת – להאבד בתוך המחשבות של עצמך בעודך סגור בין שלוש קירות ו-וילון.