סוזאני סיון יצחקוב

הנחייה:
אבנר הברפלד ובתיה קולטון

ספר מחקר חזותי העוסק בשאלת הזהות התרבותית הפוסט סובייטית של אוזבקיסטן. המחקר עוקב דרך רקמת הסוזאני העממית, אחר העולם הצורני של המשמעויות הסימבוליות ואחר העקרונות החזותיים, הקבועים והמשתנים בין רקמה לרקמה. בתהליך הפירוק, היסודות התרבותיים שהשתמרו ברקמה נחשפים. בתוצאות המחקר משתמשת המעצבת כדי להצטרף אל מהלך שימור התרבות האוזבקית על ידי יצירת דגמי סוזאני משלה.